De oorsprong

Peter Petersen (1884-1952) is de bedenker van het Jenaplanconcept. Als kind heeft hij op een kleine school gezeten in een klas van groep 3 tot en met groep 6. Zo heeft hij de rijkdom van een heterogene groep ervaren. Hij gaat naar het gymnasium en daarna naar de universiteit. Hij promoveert op 24 jarige leeftijd in de psychologie. Hij doet dit in Jena, waar hij hoogleraar wordt aan de universiteit.

Hij wordt ook directeur van de oefenschool die aan de universiteit verbonden was. Op deze universiteit ontwikkelde hij het concept en werd theorie aan de praktijk verbonden.

In het concept schenkt hij veel aandacht aan het samenleven en geeft hij veel verantwoordelijkheid aan de kinderen. De kinderen leren om goed voor zichzelf en voor de groep te zorgen. Kinderen krijgen ook veel ruimte om mee te beslissen over wat en hoe ze leren. Ouders worden nauw betrokken bij het onderwijs

Voor Nederland was Suus Freudenthal (1908-1986) de grondlegger van het gedachtegoed van Peter Petersen.