Essenties van het Jenaplan

Wij willen graag dat onze kinderen onze school verlaten als sterke kinderen die weten wat ze kunnen en wat ze waard zijn. De essenties van het Jenaplan geven ons hierbij richting. De essenties zijn met de kinderen besproken en worden gebruikt om ouders te informeren hoe het staat met de ontwikkeling van deze vaardigheden. In november van het schooljaar gaat de stamgroepleider met de ouders in gesprek over de ontwikkelde en de te ontwikkelen vaardigheden.

JOUW INITIATIEF IS WELKOM

DURF TE DROMEN

SAMEN KUNNEN WE MEER

ALLES IS MOGELIJK

LAAT ZIEN WIE JE BENT

ONTWIKKEL EEN REËEL ZELFBEELD

WAT IS JE EFFECT GEWEEST