Kinderen

In de stamgroepen werken kinderen met meerdere leeftijden samen. Zij hebben de groepsvergadering waarin zij met elkaar het wel en wee van de groep bespreken. Iedereen leidt deze vergadering een keertje en maakt de notulen. Punten uit deze notulen worden doorgegeven aan de leerlingenraad.