Samenwerking

Basisschool De Wegwijzer is zeer goed ingebed binnen het stadje Grave en binnen onze regio het land van Cuijk. Onze school heeft een actieve regiserende rol in het bijeenbrengen van professionals, instellingen en organisaties. Samen zetten wij ons optimaal in voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en het versterken van een duurzame leefomgeving waarin kinderen opgroeien. In samenspraak met de organisaties voor opvang, gezondheid, primair en voortgezet onderwijs realiseren wij een doorgaande lijn voor alle kinderen van 0-14 jaar.