Ouders

Ouders op De Wegwijzer vormen samen met leerkrachten en de school de driehoek waarin kinderen gevolgd en gevormd worden. Wij zien de ouders als experts. Degene die alles weten van hun kind, die hun kind kennen en die weten wat er met hun kind aan de hand is. Samen met die kennis gaat de school, die de profecionals zijn, aan de slag om het beste uit het kind te halen. Één van onze kernkwaliteiten is de relatie met de ander. We proberen vanuit de relatie met de ander te denken en te werken. We zien de ouders ook als ouders 3.0, daar waar ouders bij 1.0 een taakje op school kregen, de ouders 2.0 als leesouder wat meer kennis in konden brengen zien we nu ouders 3.0. Bij ouders 3.0 gaan we uit van de eigen kennis van de ouder, die waar ruimte, is deze kennis in kan brengen. Daarnaast hebben ouders een rol in onze medezeggenschapsraad om advies en instemming te geven bij beleidsontwikkelingen aangaande het kind. Bij de ouderraad verrichten ouders hand- en spandiensten bij activiteiten. Verder hebben alle ouders wel enige betrokkenheid bij de school, zoals biebouder, versierouder etc. Kortom samen met elkaar zorgdragen voor de kinderen van De Wegwijzer.