Leerlingenraad

Onze school kent sinds 2016 een leerlingenraad. De leden van deze raad worden door de kinderen gekozen om hun stamgroep te vertegenwoordigen. De leerlingenraad adviseert gevraagd én ongevraagd de directie van de school.

De raad houdt zich bezig met wat er speelt in de stamgroep. Ideeën, tips, verbeterpunten etc. die vanuit de groepen worden ingebracht, kunnen via de leerlingenraad worden besproken tijdens de vastgestelde vergaderingen met de directeur. Ook heeft de raad zelf vergaderingen zonder directeur of leerkracht.

De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen bij officiële gebeurtenissen.

Jaarlijks worden de kinderen die de school verlaten of niet langer in de leerlingenraad willen zitten, opgevolgd door nieuwe kinderen. De leerlingenraad organiseer hiervoor zelf verkiezingen.