MR

 

Medezeggenschapsraad (MR) 

De MR is een inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR geef gevraagd of ongevraagd advies over alle zaken, die op de Wegwijzer betrekking hebben.

De MR denkt mee en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.

De MR heeft regelmatig overleg met de directie en/of het schoolbestuur over zaken zoals de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen etc. De MR vergaderingen zijn openbaar.

De MR bestaat uit een oudergeleding en personeelsgeleding:

 

Leden van de MR zijn:

Oudergeleding:

  • Elleke Kremer (voorzitter en ouderlid) 
  • Claartje Bruil (ouderlid)

Teamgeleding :

  • Joyce van Leeuwen – (secretaris en stangroepleider bovenbouw)
  • Carry Lucassen - (teamlid)

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De stichting Optimus heeft een gezamenlijk medezeggenschapsraad, waarin ouders en personeelsleden zitting hebben.Vacatures binnen de GMR staan open voor alle personeelsleden (m.u.v. directieleden) en ouders van leerlingen van een van de 32 Optimusscholen. Zij dienen voorgedragen te worden door de geleding van de school waarop zij werken, of waar hun kinderen onderwijs volgen. Een GMR-lid hoeft niet persé lid te zijn van een MR.